"Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko"

  ~ Gertrud von Le Fort

Zajęcia ogólnorozwojowe 2013Kiedy: 30.01.2013, godzina: 10.20
Gdzie: NOK ul.Na Uboczu 3, sala baletowa
Zapisy: OBOWIĄZKOWE
Mail: bezplatne@klub-mam.org w temacie maila wpisać ZO2

Zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 9 m-cy - 3 lata,

Celem zajęć jest :
- atrakcyjne spędzenie czasu poprzez udział we wspólnej zabawie dzieci i dorosłych
- stymulacja do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez dostarczenie dziecku doświadczeń ruchowych, emocjonalnych i społecznych w kontakcie z bliskimi osobami gwarantującymi mu poczucie bezpieczeństwa,
- wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, radości bycia razem.

W zajęciach dzieci uczestniczą wraz ze swoimi rodzicami bądź opiekunami.

Kontakt

0 604 616 050klub.mam@gazeta.pl