"Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko"

  ~ Gertrud von Le Fort

efektywna naukaZapisy i informacje:
https://www.facebook.com/events/1462801970677543/

Kontakt

0 604 616 050klub.mam@gazeta.pl