"Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko"

  ~ Gertrud von Le Fort

Regulamin

   1) Każda mama jest odpowiedzialna za zachowanie swojego dziecka, za jego bezpieczeństwo, za wspólne mienie oraz za zachowanie wobec innych dzieci.
   2) Mówimy do siebie po imieniu
   3) Do klubu przychodzimy tylko ze zdrowymi dziećmi (niezakatarzonymi)
   4) W klubie okazujemy sobie wzajemną pomoc przy dzieciach (np. gdy ktoś chce wyjść do toalety itp.)
   5) Podczas prezentacji – tzn. gdy się sobie przedstawiamy, słuchamy siebie nawzajem. Ważne jest, aby każda osoba mogła się wypowiedzieć i została uważnie wysłuchana.
   6) Każdy może wyrazić swoją opinię, nie oceniając wypowiedzi innych.
   7) Dobrze się bawimy