"Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko"

  ~ Gertrud von Le Fort

Archiwum